Producent maszyn profilujących
Wieloletnie doświadczenie w produkcji maszyn profilujących blachę

Firma DACHPOLL z wieloletnim doświadczeniem w profilowaniu blach dachowych (ok. 1978 rok) jest obecnie również producentem profilarek oraz walcarek do blachy. Produkcja linii profilujących do blach dachowych obejmuje następujące maszyny:

- profilarki rolkowe do profilowania blachodachówki ( BD23MS, BD23ECO, BD25MS, BD27MS, BD33MS);

- profilarki do profilowania trapezu (TR7, TR8, TR9, TR10, TR12, TR14, TR15, TR18, TR20, TR34, TR35, TR 40, TR42, TR44, TR45, TR54, TR55, TR56, TR58, TR60, TR75, i inne);

- profilarki do profilowania gąsiorów ( LPG312 i LPG416);

- maszyny do rozkroju i cięcia poprzecznego i wzdłużnego;

- rozwijarki ręczne i hydrauliczne do blach ( 6 ton, 10 ton, 15 ton );

- maszyny pakujące – foliujące;

- maszyny, które profilują profile na specjalne zamówienie.

 

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na planowany zakup zewnętrznej usługi doradczej w zakresie opracowania Planu Rozwoju Eksportu w ramach Działania 6.1 „Paszport do eksportu” osi priorytetowej 6 Polska gospodarka na rynku międzynarodowym Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013 prowadzonego na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 kwietnia 2008 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013.

 Opublikowano dnia 21.05.2012

Gotowe wyroby profilowane na liniach technologicznych DACHPOLL takie jak blachodachówka (dachówka blaszana), trapez, gąsior dachowy są produktami najwyższej klasy, a ekonomiczna konstrukcja ich profilu decyduje o tym, że znacząco wygrywają na rynku z konkurencją. Walcarki, produkowane przez DACHPOLL są profesjonalnymi liniami technologicznymi do blach, które wyróżnia innowacyjna elektronika i sterowanie oraz solidne wykonanie.

PROFILUJEMY

NAWET MARZENIA


Wideo przedstawiające linię do profilowania  blachodachówki

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

na lata 2007-2013

              

Zapytanie ofertowe